Çocuklarla Çalışırken I

Kitap Okuyun (Çocuklara kitap okumanın sayısız faydası vardır):

  • Çocuğun kelime dağarcığı gelişir.
  • Dikkat süresi artar.
  • Neden – sonuç ilişkileri kurmasına yardımcı olur.
  • Resim yorumlama becerisini geliştirir.
  • Hayal gücü gelişir. 
  • Konuşma problemleri olan çocuklarda adım adım sürütülen çalışmalarla (kelimeden, kelime öbeklerine, cümlelere ve metne doğru artan bir şekilde) ifade ettiği kelime sayıları arttırılabilir. 
  • Gördüğü bir resmi ifadesel olarak nasıl anlatacağına yardımcı olur. 
  • Diyalog kurmada zorluk yaşayan çocuklara model olur.