Çocuklarla Çalışırken III

Çocuklarla Oyun Oynayın

  • Oyun çocuğun hayatında en önemli araçlardan biridir.
  • Çocuğun kendini ifade etmesi, çeşitli rolleri deneyimlemesi ve bu rollerden dünyaya bakması düşünme süreçlerini ve hayal gücünü besleyecektir.
  • Eğitimci en temelden başlayarak oyun oynamayı öğretebilir, oyunu geliştirebilir ya da oyunu dönüştürebilir.
  • Oyun çocuğu gelişim özellikleri bakımından değerlendirmek için en kolay ve eğlenceli araçlardan biridir.
  • Hem eğitsel hem de psikolojik süreçleri anlamak ve sorunlara çözüm bulmak için önemli bir araçtır.
  • Oyun çocuğa karşılaştığı engelleri çözerken yolları, araçları, düşünceleri, duyguları deneyimlemesinde sayısız deneme şansı verir.