Çocuklarla Çalışırken II

Çocuklarla resim yapın

  • Resim yapmak çocukların el göz koordinasyonunu geliştirir.
  • İnce motor becerilerden kalem tutma becerisini geliştireceği için dolaylı olarak dil gelişimine de destek oluruz.
  • Söyleneni çizmek, söylediğini çizmek ya da düşündüğünü çizmek düşünülenlerin ya da söylenenlerin somutlaştırılması bakımından önemlidir. 
  • Belirli bir konuda çalışmak dikkat becerisini geliştirir. 
  • Çocuk çevresindeki nesneleri resmederek onları kendi bakış açısından tekrar yaratmış olur.
  • Resim yaparken birçok beceri (renk, kavram, alıcı ve ifade edici dil, ince motor, el- göz koordinasyonu vb) de çalışılmış olur.